Rob de Vries :-)

uit Enschede

Het Consulaat-Generaal gevestigd te Amsterdam vertegenwoordigt de Republiek Suriname in Nederland, ten behoeve van de onderdanen in het land van vestiging. Het Consulaat-Generaal verleent consulaire diensten zoals: aanvragen van visum, paspoorten, rijbewijzen en documenten uit het bevolkingsregister van Suriname, enzovoorts. Het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven over zaken die betrekking hebben tot Suriname behoort ook tot de dienstverlening.