Rob de Vries :-)

uit Enschede

Displaying items by tag: Geloof

Saturday, 19 January 2019 14:58

Teveel gedronken

Jos, die een beetje teveel gedronken heeft, waggelt een kerk binnen.
Hij gaat in het hokje van de biechtstoel zitten, ... en zegt niets.
De verbijsterde priester hoest om zijn aandacht te trekken.
Maar nog steeds zegt Jos niets.
De priester klopt vervolgens drie keer op de muur, dit in een laatste poging om Jos tot spreken te krijgen.
Ten slotte antwoordt Jos, met een dubbele tong:
"Ge moet niet kloppen, hier is ook geen papier!"

Published in Moppentrommel
Tagged under
Monday, 12 November 2018 13:15

Een man gaat naar de hemel

Een man is gestorven en gaat naar de hemel. Zodra hij voor de Poort staat, ziet hij ineens allemaal gigantische klokken achter hem staan. Hij vraagt: "Wat doen al die klokken hier?" Petrus antwoordt:
"Dit zijn Leugen-klokken. Iedereen op aarde heeft er eentje. Elke keer dat je liegt, verschuiven de wijzers.”
Aha, zegt de man.
“En die klok dan?" Petrus kijkt welke hij bedoelt.
"Dat is die van Moeder Theresa. De wijzers zijn nooit verschoven want ze heeft nog nooit gelogen."
De man staat er versteld van.

"En van wie is die klok?" Petrus reageert met "Dat is de klok van Abraham Lincoln. De wijzers zijn twee keer verschoven, want hij heeft in zijn leven twee keer gelogen."
De man krabt eens aan zijn kin en denkt goed na.
"Waar is de klok van Mark Rutte?” vraagt hij.
"Die staat in mijn kantoor" zegt Petrus
"Ik gebruik hem als ventilator."

Published in Moppentrommel
Tagged under
Friday, 12 October 2018 10:57

Ik mankeer niks

Een man ziet zijn oude vriend in een rolstoel zitten.
"Wat is er met jou gebeurd?” vraagt hij, waarop de andere antwoordt: "Een ongeval met mijn wagen !”
"De dokters hebben gezegd dat ik heel mijn leven verlamd zal blijven."
"Maar man, dat is gewoon niet te geloven. Dat is verschrikkelijk."
Waarop de andere hem aan zijn mouw trekt en in zijn oor fluistert: "Aan niemand iets zeggen, dit moet een geheim blijven. Ik mankeer eigenlijk niks."
"Ik doe dit alleen om de premie van de verzekering te incasseren en geloof me, het werkt."
"Maar je kunt toch niet je hele leven doen alsof je verlamd bent?!"
"Maar natuurlijk niet mijn hele leven. Volgende week ga ik op bedevaart naar Lourdes!!"

Published in Moppentrommel
Tagged under
Monday, 09 July 2018 09:32

Verloren hoed

Een man zocht al dagenlang naar zijn hoed. Uiteindelijk is die nergens te vinden. Hij besloot dan maar om op een zondag naar de kerk te gaan en achteraan plaats te nemen. Tijdens de dienst zou hij dan een van de hoeden meenemen die achterin de kerk zijn neergelegd.
Die zondag gaat hij naar de kerk en neemt achteraan plaats. De dienst ging over de 10 geboden. De man bleef de gehele dienst zitten in plaats van er eerder weg te gaan en na de dienst gaat hij nog even langs bij mijnheer pastoor.
"Vader", zegt hij, "ik moet u wat bekennen. Ik was mijn hoed kwijt en kwam hier vandaag om een hoed te stelen, maar na uw preek heb ik besloten dit toch maar niet te doen, waarvoor mijn dank."
De priester zei hem:
"God zegene u mijn zoon! Was het tijdens m'n uiteenzetting over 'gij zult niet stelen', dat je het besef kreeg dat je verkeerd zat?"
"Neen", zegt de man, "het was tijdens uw preek over overspel. Toen u daarover begon, wist ik weer waar ik hem had gelaten."

Published in Moppentrommel
Tagged under
Monday, 30 March 2015 13:46

Samen een auto kopen

Een pastoor, een dominee en een rabbi uit een klein stadje besluiten samen een auto te kopen en die om de week te ruilen. Dit alles in het kader van kostenbesparing.

De eerste week heeft de pastoor de nieuwe auto, en de rabbi en de dominee zijn nieuwsgierig hoe de pastoor er mee omgaat.
Ze gaan 's avonds naar de garage en zien door het raam de pastoor met de wijwaterkwast rond het nieuwe voertuig lopen en onder het uitspreken van latijnse woorden wordt het voertuig besprenkeld.

De tweede week heeft de dominee de beschikking en nu sluipen de pastoor en de rabbi in de avond naar de garage. De dominee loopt met een bakje water rond de auto en zegt een aantal malen:
"Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest," en schenkt wat water over het dak en de motorkap.

De derde week heeft de rabbi het genot en nu gaan dus de dominee en de pastoor loeren. Als ze bij de garage komen horen ze een rauw raspend geluid en een luid gevloek uit de garage komen. Door het raam zien ze de rabbi onder de auto bezig een stuk van de uitlaat af te zagen. Het lukt niet best en de rabbi brult:
"Ik heb nog nooit zo'n rottige besnijdenis meegemaakt."

Published in Moppentrommel
Tagged under
Monday, 24 September 2012 11:32

Zoveel wonderen

Een progressieve en een orthodoxe jood waren met elkaar in discussie.
"Heb je ooit alle inconsequente dingen gelezen die er in het Oude Testament staan?" vroeg de progessieve.
"Die staan er niet in"
"O nee? En als God zoveel wonderen kon verrichten, had hij Eva kunnen scheppen met één knip van zijn vingers. Waarom moest Hij daar dan een van Adams ribben voor stelen?"
De orthodoxe jood schudde meewarig het hoofd
"Nou zie je eens hoe weinig jij van de bijbel begrijpt! Omdat Hij daarmee de mensen duidelijk wilde maken dat uit gestolen goed nooit iets goeds kan voortkomen, natuurlijk."

Published in Moppentrommel
Tagged under
Monday, 24 September 2012 10:43

De strenge christelijke regels

Een streng christelijk gezin bestaat uit vader, moeder, 4 zoons en 1 dochter.
Op een dag loopt de dochter van huis weg omdat ze de strenge christelijke regels niet meer aan kan.
5 jaar later komt ze plotsteling weer bij haar ouders het huis binnen lopen.
Vol blijdschap ontvangen de ouders hun dochter, maar staan raar te kijken hoe ze aan die dure kleding, gouden kettingen en diamanten ringen komt.
De dochter zegt tegen haar vader: Pappa, ik ben een prostituéé.
Wegwezen!! schreeuwt de vader laat ik je nooit meer in de buurt van ons gezin zien!!.
Plotseling komt de jongste zoon het huis binnenlopen en vraagt enthousiast aan zijn vader van wie die dikke mercedes is die buiten de deur staat geparkeerd.
Waarop de dochter antwoordt: tja, dat was een verrassing voor vader, maar helaas wil hij me nooit meer zien.
Wacht eens even!! Kom eens terug bij pappa, vertel nog eens wat je mij net zei!
Ik ben prostituéé, vader!
Ooooh prostituéé! lacht de vader, ik dacht protestant!

Published in Moppentrommel
Tagged under
Tuesday, 10 July 2012 08:37

Trouw aan haar geloof

Maria, een Italiaanse vrouw, was buitengewoon devoot. Nadat ze trouwde, weigerde ze elke vorm van voorbehoedsmiddel, trouw aan haar geloof. Ze kreeg 17 kinderen. Haar man werd echter ziek en overleed.
De tijd verstreek en Maria huwde een andere man. En weer weigerde ze elke vorm van voorbehoedsmiddel. Zij kregen 15 nakomelingen. Haar tweede man werd eveneens getroffen door een ziekte en overleed. Kort na zijn heengaan werd ook Maria erg ziek en stierf.
Op het kerkhof, tijdens de begrafenisplechtigheid, keek de priester neer op de kist, wierp daarna zijn blik op de hemel en sprak met uitgestrekte geheven armen: Eindelijk zijn ze tesamen!
Dit bracht een mannelijk familielid duidelijk in verwarring en na de dienst vroeg hij de priester om uitleg.
Mijnheer pastoor, zei hij, tijdens de plechtigheid zei u: Eindelijk zijn ze tesamen! Bedoelde u Maria en haar eerste echtgenoot of Maria en haar tweede echtgenoot?
De priester keek geruime tijd verbaasd naar de man en sprak:Ik bedoelde haar benen!

Published in Moppentrommel
Tagged under
Thursday, 03 May 2012 10:54

Aan de hemelpoort

Petrus zit aan de hemelpoort en er wordt gebeld. Hij staat op om open te doen en ziet niemand.
Gaat weer zitten en even later wordt er weer gebeld.
Hij sjokt weer naar de poort en weer is er niemand te zien.
Mopperend loopt hij weer terug, en hij zit nog niet of er wordt weer gebeld.
'Verdorie, nou moet dat eens ophouden', zegt hij als hij weer voor niks is opgestaan, 'ik zal ze krijgen'
en hij verschalkt zich achter de deur. Op hetzelfde moment wordt er gebeld, Petrus rukt de deur open en heeft nog net een man te pakken bij zijn arm.
'Wat is dat voor iets?' zegt Petrus
'Ja sorry, ik kan er ook niks aan doen' zegt de man, 'ze zijn me steeds aan het reanimeren!'

 

Published in Moppentrommel
Tagged under
Thursday, 03 May 2012 10:45

laatste adem

Een man ligt in het zienekhuis en vraagt naar de pastoor.
Als de pastoor komt gaat hij naast het bed staan van de patiënt. Al snel gaat het ineens slechter met de man. Wanhopig probeert de man iets te zeggen maar niemand kan hem verstaan.
Pastoor: "Laat iemand pen en papier halen! Snel!"
ALs de man eenmaal papier heeft schrijft hij met zijn laatste adem iets op en geeft het aan de pastoor. Terwijl de pastoor het briefje leest blaast de man zijn laatste adem uit. De pastoor trekt wat witjes weg, legt het papier op het bed en loopt geschrokken de kamer uit.
Nieuwsgierig pakt een zuster het papier en leest: Meneer de pastoor, kunt u even op zij gaan. U staat met uw voet op mijn beademingsslang...

 

Published in Moppentrommel
Tagged under
Page 1 of 2

PayPal Donatie

Een kleine donatie van 2 Euro om de site te kunnen behouden.